ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
ข้อมูลทั่วไป >> ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

          ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านการเกษตร

          ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ

          ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาด้านสาธารสุขและส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

          ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 02 มี.ค. 2564 33 19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (รายละเอียดโครงการ) 02 มี.ค. 2564 16 9

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.