ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
แผนการดำเนินงาน >> แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 24 ธ.ค. 2564 16 16
2 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 31 ส.ค. 2564 24 20
3 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 27 ก.ค. 2564 78 91
4 สมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน ชุดทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 20 ก.ค. 2564 52 35
5 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 19 ก.ค. 2564 103 95
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกตัวที่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 16 ก.ค. 2564 70 57
7 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 09 ก.ค. 2564 69 62
8 คำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์ฯ โควิด-19 และแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประจำศูนย์ฯ โควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 06 ก.ค. 2564 5522 4850
9 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 15 มี.ค. 2564 12 7
10 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พ.ศ. 2564 07 ม.ค. 2564 22 20

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.