ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
การบริหารทรัพยากรบุคคล >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569) 02 ต.ค. 2566 7 1
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 07 ก.ย. 2566 22 17
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 ก.ย. 2566 20 3
4 ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 15 ส.ค. 2566 19 6
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2566 03 ก.พ 2566 16 9
6 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 02 ม.ค. 2566 9 2
7 คำสั่งอค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 01 เม.ย. 2565 11 1
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 01 เม.ย. 2565 11 0
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 เม.ย. 2565 12 2
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 01 เม.ย. 2565 12 2
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 31 มี.ค. 2565 12 2
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2565 26 ก.พ 2565 14 5
13 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ก.ค. 2564 47 30
14 ประกาศการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาส่วนตำบล 08 มิ.ย. 2564 25 4
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 มิ.ย. 2564 17 4
16 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 01 มิ.ย. 2564 27 9
17 ข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 06 ก.พ 2564 7 2
18 เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น บัญชี 5 12 ม.ค. 2564 6 1
19 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 09 พ.ย. 2563 15 4

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.