ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
การบริหารทรัพยากรบุคคล >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 07 ก.ย. 2566 13 17
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 ก.ย. 2566 12 3
3 ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 15 ส.ค. 2566 12 6
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2566 03 ก.พ 2566 12 8
5 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 02 ม.ค. 2566 7 2
6 คำสั่งอค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 01 เม.ย. 2565 7 1
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 01 เม.ย. 2565 7 0
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 เม.ย. 2565 8 2
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 01 เม.ย. 2565 8 2
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 31 มี.ค. 2565 7 2
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค ประจำปี 2565 26 ก.พ 2565 12 5
12 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ก.ค. 2564 43 30
13 ประกาศการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาส่วนตำบล 08 มิ.ย. 2564 20 4
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 มิ.ย. 2564 13 4
15 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 01 มิ.ย. 2564 22 9
16 ข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 06 ก.พ 2564 5 2
17 เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น บัญชี 5 12 ม.ค. 2564 4 1
18 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 09 พ.ย. 2563 13 4

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.