ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000011
เมื่อวาน 0000021
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 27 มี.ค. 2566 28 5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 34 7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 26 2
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 05 ม.ค. 2566 21 4
5 ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรววง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 03 ม.ค. 2566 25 6
6 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2565 16 1
7 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ปีงบประมาณ 2566 09 พ.ย. 2565 17 2
8 ประกาศ อบต.สะเดาใหญ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 24 มิ.ย. 2565 23 3
9 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 24 มิ.ย. 2565 19 1
10 ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 และค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 23 พ.ค. 2565 25 7
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 08 เม.ย. 2565 20 3
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 01 มี.ค. 2565 16 2
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 2565 20 4
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 29 ธ.ค. 2564 31 7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 29 2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 27 2
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 16 ธ.ค. 2564 29 4
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 11 มิ.ย. 2564 26 23
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ 30 มี.ค. 2564 10 3
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 15 ก.พ 2564 5 1
21 แบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.1) 16 มิ.ย. 2563 10 4
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15 มิ.ย. 2563 10 3
23 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.3) 06 มิ.ย. 2563 12 5
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 16 มี.ค. 2563 8 5
25 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 28 ก.พ 2563 17 3
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 04 พ.ย. 2562 13 2
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2553 01 ต.ค. 2562 9 3