ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน 22 ก.พ 2567 1 1
2 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน หมู่ 1 และหมู่ 12 22 ก.พ 2567 1 2
3 กองช่างออกสำรวจบ้านตกเกณฑ์ในตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณในการซ่อมแซม 21 ก.พ 2567 2 2
4 การตอบแบบสอบถามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA) 16 ก.พ 2567 3 2
5 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 13 ก.พ 2567 3 2
6 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.10 13 ก.พ 2567 3 2
7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ออกให้บริการฉีดทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านติมพันธ์พิทยาคม 13 ก.พ 2567 2 1
8 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07 ก.พ 2567 5 3
9 งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 07 ก.พ 2567 7 5
10 สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 06 ก.พ 2567 2 1
11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 06 ก.พ 2567 3 2
12 กิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 05 ก.พ 2567 3 2
13 การอบรมและสาธิตการดับเพลิงและสาธิตหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 02 ก.พ 2567 6 3
14 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าข้างทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง 02 ก.พ 2567 2 1
15 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.5, ม.17 01 ก.พ 2567 1 1
16 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 29 ม.ค. 2567 1 1
17 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 13 ม.ค. 2567 1 1

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.