ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต >> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) 31 มี.ค. 2566 11 3
2 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 31 มี.ค. 2566 10 3
3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) 31 มี.ค. 2566 8 2
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 27 มี.ค. 2566 9 1
5 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 ต.ค. 2565 13 5
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 05 เม.ย. 2565 9 3
7 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06 เม.ย. 2564 11 4
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 ต.ค. 2563 7 4
9 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05 ต.ค. 2562 14 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.