ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000011
เมื่อวาน 0000021
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03 พ.ย. 2566 6 3
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) 31 มี.ค. 2566 12 3
3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ 2565 10 3
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 07 เม.ย. 2564 23 9
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 01 เม.ย. 2564 19 11
6 ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 07 ธ.ค. 2563 25 8
7 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 9 2