ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
รายงานการประชุมสภาฯ >> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2568 13 ก.พ 2567 0 0
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 14 ก.พ 2566 23 5
3 รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 14 ก.พ 2566 9 5
4 หนังสือ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 13 มิ.ย. 2565 9 4
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 13 มิ.ย. 2565 12 5
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 09 มิ.ย. 2565 6 1
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 02 พ.ค. 2565 7 2
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2/2565 28 ม.ค. 2565 8 3
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/2565 20 ม.ค. 2565 7 2
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ครั้งแรก พ.ศ.2565 18 ม.ค. 2565 9 4
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 8 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.