ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
รายงานการประชุมสภาฯ >> รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2568 13 ก.พ 2567 133 118
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 08 ส.ค. 2566 0 0
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 04 ส.ค. 2566 0 0
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566 0 0
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 14 ก.พ 2566 31 8
6 รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 14 ก.พ 2566 11 5
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 13 ก.พ 2566 1 1
8 หนังสือ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 13 มิ.ย. 2565 11 4
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 13 มิ.ย. 2565 16 5
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 09 มิ.ย. 2565 8 1
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 02 พ.ค. 2565 9 2
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2/2565 28 ม.ค. 2565 10 3
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1/2565 20 ม.ค. 2565 9 2
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ครั้งแรก พ.ศ.2565 18 ม.ค. 2565 11 4
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 10 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.