ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
คลังความรู้ >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามมติรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 13 มิ.ย. 2567 3 3
2 การจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ลดการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ 12 มิ.ย. 2567 4 3
3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 12 มิ.ย. 2567 3 2
4 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ต.ค. 2566 7 1
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ต.ค. 2566 9 3
6 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 31 มี.ค. 2566 17 6
7 ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 13 ม.ค. 2566 2 2
8 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) 13 ม.ค. 2566 3 2
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 20 เม.ย. 2565 11 3
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 8 0
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 9 0
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 10 1
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 9 1
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 9 1
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 8 0
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 9 1
17 ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 9 1
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 11 2
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 05 เม.ย. 2565 11 2
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 1
21 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 14 4
22 ข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 10 2
23 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
24 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 11 1
25 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 10 0
26 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
27 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 1
28 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 8
30 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
31 ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
32 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 10 0
33 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
34 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 1
35 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 8 0
36 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 9 0
37 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 8 0
38 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 8 1
39 ข้อมูลสถิติการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 8 0
40 ข้อมูลสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 10 0

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.