ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
คลังความรู้ >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ต.ค. 2566 1 1
2 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 31 มี.ค. 2566 11 6
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 20 เม.ย. 2565 5 3
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 2 0
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 2 0
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 0
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 1
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 1
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 1
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 1
11 ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 3 1
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 05 เม.ย. 2565 5 2
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 05 เม.ย. 2565 5 2
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 2 1
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 1
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 4 0
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 2 0
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
19 ข้อมูลสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 4 2
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
21 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 4 1
22 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 4 0
23 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
24 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 1
25 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
26 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 8
27 ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
28 ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 8 4
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
30 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
31 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 1
32 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
33 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 3 0
34 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 08 เม.ย. 2564 2 0

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.