ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ธ.ค. 2566 3 1
2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 07 ม.ค. 2566 11 2
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 9 4
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 9 3
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 12 5
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 ม.ค. 2566 22 7
7 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 12 มี.ค. 2565 8 6
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ต.ค. 2564 20 11
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 2564 15 12
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ 17 ต.ค. 2562 4 0
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารฯ 17 ต.ค. 2562 37 2
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 4 1
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 01 ต.ค. 2562 4 1
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 5 1
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 4 0
16 มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 5 1
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 5 1
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 4 2
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 4 0
20 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธาณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 5 1

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.