ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000123
เมื่อวาน 0000241
สัปดาห์นี้ 0000938
เดือนนี้ 0001273
ทั้งหมด 0017855
IP 3.239.95.36
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06 มี.ค. 2567 8 4
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 01 มี.ค. 2567 4 1
3 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ธ.ค. 2566 5 1
4 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 07 ม.ค. 2566 14 3
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 13 6
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 12 4
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 07 ม.ค. 2566 15 6
8 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 ม.ค. 2566 32 9
9 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 12 มี.ค. 2565 13 9
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ต.ค. 2564 22 11
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 2564 17 12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารฯ 17 ต.ค. 2562 42 2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ 17 ต.ค. 2562 6 0
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 6 1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 01 ต.ค. 2562 6 1
16 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 7 1
17 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 6 0
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 7 1
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 7 1
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 6 2
21 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 6 0
22 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธาณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ต.ค. 2562 7 1

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.