ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
สถานะการเงิน >> รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 20 มี.ค. 2566 29 8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 27 4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 20 2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 18 0
5 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 14 ก.พ 2565 24 6
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ม.ค. 2565 27 3
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 30 ต.ค. 2564 10 4
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2564 45 4
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ต.ค. 2563 10 5

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.