ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
คลังความรู้ >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 09 ธ.ค. 2566 8 4
2 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 09 ธ.ค. 2566 0 0
3 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 09 ธ.ค. 2566 1 1
4 มาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 13 ก.พ 2566 20 5
5 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 ก.พ 2566 19 12
6 คู่มือประชาชน : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 03 มิ.ย. 2565 8 5
7 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 04 ม.ค. 2564 5 2
8 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 04 ม.ค. 2564 5 2
9 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 04 ม.ค. 2564 4 1
10 คู่มือประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร 04 ม.ค. 2564 4 1
11 คู่มือประชาชน : การแจ้งขุดดิน 04 ม.ค. 2564 3 0
12 คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ 04 ม.ค. 2564 4 2
13 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 04 ม.ค. 2564 3 0
14 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตประกอบการขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 04 ม.ค. 2564 2 0
15 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตขอเคลื่อนย้ายอาคาร 04 ม.ค. 2564 3 0
16 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 04 ม.ค. 2564 10 6
17 คู่มือประชาชน : การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 04 ม.ค. 2564 12 7
18 คู่มือสำหรับประชน อบต.สะเดาใหญ่ 28 ต.ค. 2563 9 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.