ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000011
เมื่อวาน 0000021
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
คลังความรู้ >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 09 ธ.ค. 2566 20 10
2 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 09 ธ.ค. 2566 7 1
3 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 09 ธ.ค. 2566 9 2
4 คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ e – service ผ่าน Google form 02 มิ.ย. 2566 2 2
5 มาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 13 ก.พ 2566 31 7
6 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 ก.พ 2566 28 12
7 คู่มือประชาชน : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 03 มิ.ย. 2565 14 5
8 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 04 ม.ค. 2564 12 2
9 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 04 ม.ค. 2564 11 2
10 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 04 ม.ค. 2564 11 1
11 คู่มือประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร 04 ม.ค. 2564 10 1
12 คู่มือประชาชน : การแจ้งขุดดิน 04 ม.ค. 2564 9 0
13 คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ 04 ม.ค. 2564 10 2
14 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 04 ม.ค. 2564 9 0
15 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตประกอบการขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 04 ม.ค. 2564 8 0
16 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตขอเคลื่อนย้ายอาคาร 04 ม.ค. 2564 9 0
17 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 04 ม.ค. 2564 16 6
18 คู่มือประชาชน : การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 04 ม.ค. 2564 18 7
19 คู่มือสำหรับประชน อบต.สะเดาใหญ่ 28 ต.ค. 2563 15 2