ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000011
เมื่อวาน 0000021
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
รูปภาพกิจกรรม
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการอาสาสมัครท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ได้ดำเนินการจ้างอสามาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น จำนวน 2 คน ได้แก่ นางละวล ใจโชติ และ นางสาวนงลักษณ์ ไชยนะรา ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำการทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น