ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
รูปภาพกิจกรรม
การประชาคม เพื่อหามาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนตำบลสะเดาใหญ่ ผ่านทางเฟชบุ๊กองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินที่บรรทุกดินในเขตตำบลสะเดาใหญ่ ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง และอาจเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน และทำให้ถนนชำรุดเสียหาย อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลสะเดาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ จึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านรถบรรทุกดิน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประชุมประชาคมในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และมีมติที่ประชุมได้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุรำคาญและอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถบรรทุกดดิน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ที่แนบมาพร้อมภาพกิจกรรมนี้

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.