ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000011
เมื่อวาน 0000021
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
รูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการติดตามเพื่อขับเคลื่อน RE - X-Ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้ออกติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน บ้านติม หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและรณรงค์เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการ “RE - X-Ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" เพื่อรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัด ในการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทั้งนี้ ยังได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนถึงวิธีการจัดทำถังขยะเปียก ประโยชน์ในการจัดทำถังขยะเปียก และรณรงค์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ และนำขยะเปียกที่ได้จากครัวเรือนทั้งเศษอาหารและขยะเปียกอื่นๆ ไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ลดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป