ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000003
เมื่อวาน 0000012
สัปดาห์นี้ 0000107
เดือนนี้ 0000500
ทั้งหมด 0016373
IP 3.238.71.155
รูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บ้านสะเดาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี คณะผุ้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวบ้านสะเดาใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้