ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000128
เมื่อวาน 0000241
สัปดาห์นี้ 0000943
เดือนนี้ 0001278
ทั้งหมด 0017860
IP 3.239.95.36
รูปภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

วันที่ 24-25 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี จำนวน 17 หมู่บ้าน ในตำบลสะเดาใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและเมว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก และองค์การสุขภาพสัตว์โลก โดยสุนัขและแมวจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 80% ของจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.