ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
ประกาศ อบต.
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
89 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2568 13 ก.พ 2567 0 0
88 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2566 22 6
87 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ต.ค. 2566 15 8
86 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 07 ก.ย. 2566 13 17
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 ก.ย. 2566 12 3
84 ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 15 ส.ค. 2566 12 6
81 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 27 มี.ค. 2566 20 4
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 19 2
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 26 7
80 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 20 มี.ค. 2566 22 8
79 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 14 ก.พ 2566 23 5
78 มาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 13 ก.พ 2566 20 5
76 คู่มือ ITA ประจำปี 2566 07 ม.ค. 2566 16 3
75 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2566 07 ม.ค. 2566 16 0
77 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 ม.ค. 2566 22 7
71 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 05 ม.ค. 2566 15 4
70 ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรววง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 03 ม.ค. 2566 16 3
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนายทองสุข สมจิตร ไปบ้านสะเดา หมู่ที่14 บ้านศรีสระจันทร์ ตำบลสะเดาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 ธ.ค. 2565 38 12
73 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ธ.ค. 2565 15 5
72 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 13 ธ.ค. 2565 17 5
68 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโพงถึงหนองปังโอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09 ธ.ค. 2565 18 2
67 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 พ.ย. 2565 26 7
66 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2565 10 1
65 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ปีงบประมาณ 2566 09 พ.ย. 2565 10 2
64 ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 31 ต.ค. 2565 72 40
74 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 01 ต.ค. 2565 10 1
63 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ก.ย. 2565 44 38
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ส.ค. 2565 33 30
61 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 09 ส.ค. 2565 105 164
59 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 24 มิ.ย. 2565 13 1
60 ประกาศ อบต.สะเดาใหญ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 24 มิ.ย. 2565 16 3
58 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 17 มิ.ย. 2565 11 1
57 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 15 มิ.ย. 2565 27 14
56 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 14 มิ.ย. 2565 14 5
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รูปแบบการประชาคมท้องถิ่น การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 27 พ.ค. 2565 16 5
54 ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 และค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 23 พ.ค. 2565 16 4
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 21 4
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 14 2
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 12 0
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 08 เม.ย. 2565 13 3
49 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 เม.ย. 2565 34 18
46 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 22 มี.ค. 2565 19 3
48 ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 22 มี.ค. 2565 18 6
47 ประกาศอำเภอขุขันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 22 มี.ค. 2565 60 1
45 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 17 มี.ค. 2565 20 9
43 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 01 มี.ค. 2565 10 2
44 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 14 ก.พ 2565 18 6
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 31 ม.ค. 2565 67 14
41 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 2565 13 3
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ม.ค. 2565 21 3
39 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 29 ธ.ค. 2564 23 5
38 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสาย ศก.ถ.165-01 สายจากแยกทางหลวงชนบท ศก.5050 บ้านวัดร้าง ม.6 ถึงแยกทางหลวงชนบท ศก.5050 บ้านโคกสำราญ ม. 12 สายจากบ้านใหม่ถึงบ้านจะลง ม.2, 9 17 ธ.ค. 2564 89 6
35 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 16 ธ.ค. 2564 24 3
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 25 2
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 22 1
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ธ.ค. 2564 89 8
33 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปี 2564 09 ธ.ค. 2564 45 7
30 ประกาศเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 24 พ.ย. 2564 33 7
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะเดาตะวันตก หมู่ที่ 5 โดยวิธีการคัดเลือก 23 พ.ย. 2564 78 1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะเดาเหนือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีการคัดเลือก 23 พ.ย. 2564 89 2
29 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาตะวันตก หมู่ที่ 5 จากสายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง สายบ้านนิคมซอย 3 ตำบลหนองฉลอง 01 พ.ย. 2564 76 3
28 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาเหนือ หมู่ที่ 13 จากสายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง สายบ้านนิคมซอย 4 ตำบลหนองฉลอง 01 พ.ย. 2564 68 5
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2564 35 4
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ต.ค. 2564 50 8
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ก.ย. 2564 59 8
24 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 ก.ย. 2564 65 8
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 13 2
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 17 2
23 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนหรือต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 09 ก.ย. 2564 22 5
22 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 9 0
21 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 14 3
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 44 25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 25 ส.ค. 2564 13 1
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 20 ส.ค. 2564 20 5
15 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ก.ค. 2564 43 30
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกตัวที่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 16 ก.ค. 2564 66 57
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 08 ก.ค. 2564 60 55
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 11 มิ.ย. 2564 22 23
9 ประกาศการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาส่วนตำบล 08 มิ.ย. 2564 20 4
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 มิ.ย. 2564 13 4
7 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 01 มิ.ย. 2564 22 9
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 05 เม.ย. 2564 80 62
13 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 02 เม.ย. 2564 16 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2564 33 31
4 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2564 25 13
3 ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน 24 ก.พ 2564 31 12
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 22 ก.พ 2564 64 16
1 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 11 ก.พ 2564 44 17
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 28 ก.พ 2563 12 3

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.